Tämän sivun ohjeet koskevat Otavan lisäksi Liken, Kariston, Atenan, Nemon, F-Kustannuksen ja Moreenin kirjoja.